Författaren

image002

Ragnwei Axellie debuterade 1979 med diktsamlingen Pappa älskade pappa. Vuxenlös,Närleken, Livsgammal och Lägesrapport är andra uppmärksammade titlar ur hennes produktion.

Ragnwei Axellie är representerad i ett stort antal antologier och läroböcker.

Ett återkommande tema i Ragnwei Axellies författarskap är människans livsvillkor och sökandet efter mening. Hon har gjort egna program och serier i såväl Radio som TV. Nämnas kan Sommarmorgon i TV 2 . Det violetta huset och Jajjas första sommarlov, två serier om åtta program vardera, som illustrerades av Kicki Jeschke. Ragnwei Axellie var själv uppläsare. Hennes böcker Pappa älskade pappa och Vuxenlös blev också de TV-program, producerade av Siewert Öholm. I radio kan nämnas bl.a  ett antal intervjuprogram. Ragnwei Axellie möter ….Ex. Ragnwei Axellie möter Bo Setterlind. Det var det sista intervjuprogrammet som gjordes med honom. Inspelningen gjordes i biblioteket i hans hem i Strängnäs . Programmet repriserades efter hans bortgång.

Ragnwei Axellie skriver också dramatik. Universums ögon, Vuxenlös och Elementen är några exempel på iscensättningar. Skådespelarna Britta Pettersson och Maria Bandobranski kan nämnas bland  flera som gestaltar Ragnwei Axellies texter. Vuxenlös såväl som Elementen har  bl.a framförts i Storkyrkan, Stockholm. Ex. på andra spelplatser är Dalarnas museum Falun, där även dramat Universums Ögon framfördes, samtidigt som Ragnwei Axellies måleri var utställt där. Producent var museets dåvarande konstintendent Richard Sangwill.

Ragnwei Axellies texter tonsätts av flera olika tonsättare.  Många är utgivna på CD. Sången till byn som tonsatts av Roland Cedermark har toppat listor i hela Skandinavien. I Norge har den tilldelats guld genom Anne-Marie Kviens inspelning. Det har också resulterat i fortsatt samarbete mellan Anne-Marie Kvien och Ragnwei Axellie. Anne-Marie Kvien gör nu egna tonsättningar till

image004

Ragnwei Axellies texter. På hennes CD, HÅP finns fem av Ragnwei Axellies texter. Där har bl.a Vannets sang rönt stor uppmärksamhet som en miljösång. På hennes senaste CD, Englevakt har Ragnwei Axellie skrivit samtliga texter.

Anna Cederberg-Orretegs tonsättningar av Ragnwei Axellies texter har bl a uruppförts i Storkyrkan av Gustaf Sjökvist och Storkyrkans kör. Anna Cederberg-Orreteg har också speciellt för Adolf Fredriks flickkör tonsatt texter av Ragnwei Axellie. 

Mattias Ekström Koij, Istvan Nemeth och Jan Sjönneby är även de tonsättare till texter,utgivna på CD. Så också Bo Senter, präst/musiker, som har tonsatt ett stort antal av Ragnwei Axellies texter. Ex: Jag vill ge dig av de rosor och Räkna med den som är liten – sånger som sjungs i många olika sammanhang.

Ragnwei Axellie skriver också texter och mässor för kyrkorummet. Ex Mässa vid stranden – en mässa som ges i Storkyrkan i Stockholm, där texterna är tonsatta av domkyrkoorganist Håkan Martinsson.  Ragnwei Axellie skrev också och framförde texterna till den Konstmässa som gavs Storkyrkan i samband med hennes konstutställning där,se Konstnären .

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf) https://www.yumpu.com/.../sammanstallning-av-gudstjanstmaterial-till-eu-ordforandes.  Ragnwei Axellie har skrivit Psalm 814, Här vid stranden i Psalmer i 2000-talet,tonsatt av Britta Snickars ,Verbum-06 Pilgrimspsalmen som finns uppsatt efter pilgrimsleden till Nidaros, har Andreas Leek tonsatt. Bröllopspsalm ,Doppsalm, med flera, har Katharina Frogner Kockum tonsatt.  Thomas Cervin musikskapare från Uppsala, tonsätter också Ragnweis texter. Han har bl.a. sjungit några av dem i radions P1, morgonandakter .

Påskoratorium av Roland Forsberg och Ragnwei Axellie, Wessmans Förlag har uppförts i flera kyrkor, även Lovisa kyrka,Borgå stift Finland.

Julkantat till Norden, av Ragnwei Axellie och Bengt Isaksson, har också uppförts i flera kyrkor, bl.a. också i Lovisa kyrka i Finland. 

Kantat till Härjedalen, Härjedalen närmast himlen, har även det Bengt Isaksson som tonsättare.Uruppfördes i Älvros och Svegs kyrkor.

Jorden, oratorium för fred och rättvisa ,av Roland Forsberg och Ragnwei Axellie. Uruppförande i Lovisa kyrka i Finland, den 5 augusti 2016.

Ragnwei Axellie har nu över ett nittiotal verk, registrerade hos Stim. Senast 10/9-16 gav Allmänna sången Uppsala ut CD FEMINA MODERNA,

med bl.a ett verk av Anna Cederberg - Orreteg, JORDNÄRA, med text av Ragnwei Axellie.

© Ragnwei Axellie 2016